Ošetření chladicích okruhů

Inhibice vodních okruhů proti korozi materiálů a vylučování nerozpustných solí Ca2+ a Mg2+

Návrh a realizace automatického odluhu

Zabránění vzniku úsad

Zabránění biologickému oživení (biocidy)

např. produkty Kurita

 

 

!!!  NEDOKONČENÝ WEB - BRZY DOPLNÍME !!!