Chemické čištění  

 tepelných výměníků, kotlů, potrubních systémů, nádrží, klimatizačních jednotek


V rámci prací je vždy provedena chemická analýza úsad, biologických nárostů, korozních produktů a dle výsledků rozborů stanovena příčina zanášení, vypracován optimální technologický postup čištění a případně i návrh na úpravy pro snížení rychlosti koroze nebo zanášení systému pevnými úsadami i biologickými látkami (slizy, bakterie,...).

Čistící lázeň se vždy připravuje individuálně nejen s ohledem na druh a množství úsad, ale rovněž s ohledem na použitý materiál v čištěném systému (Fe, "nerez", mosaz, PPR, atd.).

Čistění zařízení od ropných produktů, olejů a dalších chemických látek speciálními, biologicky odbouratelnými prostředky.

!!!  NEDOKONČENÝ WEB - BRZY DOPLNÍME !!!